O geodezji

Geodezja

jest jedną z najstarszych nauk. Nazwę GEODEZJA wprowadził Arystoteles. Pochodzi ona z języka greckiego geo – Ziemia i daiso – będę dzielił.

Geodezja jest nauką o Ziemi, zaliczaną do nauk technicznych jako część geografii. Zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni wg układu odniesienia. 1

 1 (na podstawie Wielkiej Encyklopedii PWN, Warszawa 2002)

Zadaniami geodezji są:

  • planowanie i wykonywanie pomiarów;
  • dokonywanie obliczeń;
  • sporządzanie dokumentacji w postaci map, czy dokumentów o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczania nieruchomości).
  • tworzenie i aktualizacja baz danych;
  • sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie. 2

 (zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 maja 1989)

JSGEODECI S.C.

JSGEODECI S.C. JANUSZ SIEWERT & ANDRZEJ SIEWERT, to firma rodzinna (ojciec i syn), formalnie założona od 01.10.2016, powstała z przekształcenia ze spółki JMGEODECI S.C. Założona przez geodetów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

© JSGEODECI S.C. 
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych

JSGEODECI S.C.
JANUSZ SIEWERT & ANDRZEJ SIEWERT

NIP 586-219-44-47

Ul. RYBACKA 3
84-200 WEJHEROWO

+48 602 726 408

biuro@jsgeodeci.pl

adresy wygaszane:
jmgeodeci@wp.pl
biuro@jmgeodeci.pl

© JSGEODECI S.C. 
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych